Top 5 trường quốc tế tốt nhất quận 2

Chọn trường học cho con không phải dễ. Đây là danh sách các trường quốc tế được đánh giá cao trong khu vực quận 2 cho các bố / mẹ.


1. ACG International School – Vietnam (ACGIS)
 Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Ho Chi Minh City
Tel: (+84-8) 3821-4179
Kindergarten – Primany – Middle – Senior School
Website: www.acgedu.com
2. Australian International School (AIS)
APSC Compound, 36 Thao Dien St, Dist. 2, HCMC
Tel: (+84-8) 3744-6960
Middle & Senior School
Website: 
www.aisvietnam.com/3. British Vietnamese International School (BVIS)
(Dual Program: Vietnamese & English)
225, Nguyen Van Huong St, Thao Dien, Dist. 2 HCMC
Tel: (+84-8) 3744 4551
Kindergarten – Primany – Middle – Senior  School

British International School (BIS)
225 Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, Dist. 2,HCMC, Vietnam
Tel: (+84-8) 3512-2081
Phone: (+84-8) 3822-2324
Primany – Middle  School
Website: www.bisvietnam.com 4. Saigon Star International School (SSIS)
Residential Area No.5, Thanh My Loi Ward, Dist.2, HCMC, Vietnam
Tel: (+84-8) 3742-3222
Kindergarten – Primany – Middle – Senior  School


5. Montessori International School of Vietnam
42/1 Ngo Quang Huy St, Thao Dien Ward, Dist. 2, HCMC, Vietnam
Tel: : (+84-8) 3744-2639
Kindergarten
---- Tham khảo thêm các trường sau ---

International School of Ho Chi Minh City (ISHCMC) -An Phu Campus
649A Vo Truong Toan, Dist.2, HCMC, Vietnam
Tel: (+84-8) 3932-0111 
Kindergarten – Primany – Middle – Senior  School
Website: www.ishcmc.com


Horizon International Bilingual School (HIBS)
(Dual Program: Vietnamese & English)
6-6A-8, Doung 44, Thao Dien, An Phu, Dist. 2, HCMC, Vietnam (*has several campuses)
Tel: (+84-8) 3402-2482
Kindergarten – Primany – Middle – Senior  SchoolGerman International School (GISS)
730 F – G – K, Le Van Mien St, An Phu Ward, Dist. 2, HCMC, Vietnam
Tel: (+84-8) 3744-6076 
Kindergarten – Primany – Middle – Senior  School


Noah's Club (Kid)
3 street No.4 - Nguyen U Di, Dist.2, Ho Chi Minh City,Vietnam
Tel: (+84-8) 3744-4709
Kindergarten


Smart Kids
1172 Thao Dien Compound, Dist. 2, HCMC, Vietnam
Tel: (+84-8) 3744-6076 
Kindergarten


Rainbow School
670 Vo Truong Toan, Dist.2, HCMC, Vietnam
Tel: (+84-8) 3899-7402 
Kindergarten


The American School of Vietnam (TAS)
177A Nguyen Van Huong
Dist Ho Chi Minh City VIETNAM
Tel: (84-8) 3519 2223
Kindergarten – Primany – Middle – Senior  School


Thông tin quảng cáo vui lòng liên hệ: 
admin@muanhanh.com
Hotline: 0914 994 830