Top 5 bar/pub quận Bình Thạnh

Top 5 bar, pub Bình Thạnh được muanhanh.com bình chọn.

1.Vee Vee Coffee & Beer Pub

39 Đường D2, P. 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM


2.Corner.D2 Beer Club

200 Đường D2, P. 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

3.26 DJ Club - Phòng Trà Nhạc Xanh

26 Nguyễn Xí, P. 26, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

4.DJ Coffee 68

201 Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

5.Casbah Pub - Vũ Huy Tấn

64 Vũ Huy Tấn, P. 3, Quận Bình Thạnh, TP. HCM