Top 5 cafe đẹp nhất quận 3

Top 5 cafe đẹp nhất quận 3 do muanhanh.com bình chọn

1.Oromia Coffee - Nam Kỳ Khởi Nghĩa

193A/D3 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. HCM

Oromia Coffee - Nam Kỳ Khởi Nghĩa


2. Paris Baguette - Cao Thắng

2 Cao Thắng, P. 2, Quận 3, TP. HCM

Paris Baguette - Cao Thắng

3. Fly Cupcake Garden - Tú Xương

25A Tú Xương, P. 7, Quận 3, TP. HCM

Fly Cupcake Garden - Tú Xương

4. Luxe Đại Phát Cafe & Bakery - Lý Chính Thắng

199 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP. HCM

Luxe Đại Phát Cafe & Bakery - Lý Chính Thắng

5. Dear Joe - Kem Chậu Cây & Bingsu Hàn Quốc

9B Phạm Đình Toái, P. 6, Quận 3, TP. HCM

Dear Joe - Kem Chậu Cây & Bingsu Hàn Quốc