Top 5 Karaoke HOT nhất quận 4

Top 5 Karaoke quận 4 do muanhanh.com bình chọn

1. Quán Karaoke Royal

165 Bến Vân Đồn , Phường 6,Quận 4,Thành phố Hồ Chí Minh

Quán Karaoke Royal


2. Quán Karaoke Vân Đồn

120-122 Khánh Hội ,Phường 4,Quận 4,Thành phố Hồ Chí Minh

Kết quả hình ảnh cho Quán Karaoke Vân Đồn

3. Miami Vice

124 Khánh Hội, P. 6,Quận 4,Thành phố Hồ Chí Minh

Kết quả hình ảnh cho karaoke Miami Vice

4. Quán Karaoke Thanh Bình

29 Nguyễn Khoái Phường 1,Quận 4,Thành phố Hồ Chí Minh

Kết quả hình ảnh cho Quán Karaoke Thanh Bình

5. Quán Karaoke Gia Đình Thắng

228a Xóm Chiếu Phường 5,Quận 4,Thành phố Hồ Chí Minh

Kết quả hình ảnh cho Quán Karaoke Gia Đình Thắng