Top 5 nha khoa uy tín Quận 8

Top 5 nha khoa uy tín Quận 8 được muanhanh.com bình chọn.

1.Nha Khoa An Bình  

Địa chỉ: 295 QL50, phường 5, quận 8, Hồ Chí Minh
Điện thoại:08 6683 8295


2.Nha Khoa Bình Đăng

Địa chỉ: 75 Liên Tỉnh 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:08 6263 5753

3.Nha Khoa Phương Việt  

Địa chỉ: 189 Liên Tỉnh 5, Phường 5, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại:08 3600 1489

4.Nha Khoa Tâm Đức

Địa chỉ: 322 Tùng Thiện Vương, 13, quận 8, Hồ Chí Minh
Điện thoại:08 6260 9179

5.Nha Khoa Thẩm Mỹ Minh Trí  

Địa chỉ: 322B Phạm Hùng - Phường 5 - Quận 8 - Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:08 6273 8089