Top 5 salon tóc đẹp nhất quận 8

Top 5 salon tóc đẹp nhất quận 8 được muanhanh.com bình chọn.

1.Salon Tóc Nguyễn Nam @ Quận 8

Địa chỉ: 84 Dạ Nam, Phường 2, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại:090 263 70 02


2.Hair Salon Linh R

Địa chỉ: 8 Dương Bá Trạc, Ho Chi Minh City, Vietnam, phường 1 Quận 8 Hồ Chí Minh

3.Beauty Salon Hiệp  

Địa chỉ: 44 Dạ Nam, 2, 8, Hồ Chí Minh
Điện thoại:08 3851 4027

4.Mai Hair Salon  

Địa chỉ: 62 Nguyễn Thị Tần, phường 2, Hồ Chí Minh
Điện thoại:08 3851 6153


5.Hair Salon Tony Design  

Địa chỉ: 31 Cao Xuân Dục, phường 13, quận 8, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 090 262 30 09