Top 5 trường quốc tế quận 1

Dưới đây là các trường quốc tế uy tín tại quận 1 dành cho các bậc phụ huynh tham khảo đăng ký cho con học.

1. ACG International School – Vietnam (ACGIS)

Thu Thiem Highway, An Phu Ward, Dist. 2, Office: Suite 304, FL. 3 Kim Do Office Building
123 Le Loi Street, Dist. 1, HCMC, Vietnam
Tel: (+84-8) 3821-4179
Website: www.acgedu.com

2. British International School (BIS)

225 Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, Dist. 2,HCMC, Vietnam
Tel: (+84-8) 3512-2081
City Campus: 182 Nguyen Van Thu, Dist.1, HCMC, Vietnam
Phone: (+84-8) 3822-2324Website:
Website: www.bisvietnam.com


3. Trường Quốc tế Á Châu (Trần Nhật Duật Campuses)

Address: 29-33 & 39C & 41/3 - 41/4Bis Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh
Phone:08 3848 0733