Top 5 trường quốc tế tốt nhất quận Bình Thạnh

Top 5 trường quốc tế Bình Thạnh do muanhanh.com bình chọn.

1.Trường Tiểu học Quốc tế Á Châu  

Địa chỉ: 151 Đường D3, Bình Thạnh, Bình Thuận
Điện thoại:08 3512 7381


2.Trường Quốc Tế Mỹ - Ais

Địa chỉ: 35 Nguyễn Hữu Cảnh, 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại:08 3514 6680


3.Trường Anh Ngữ Giao Tiếp Quốc Tế Leecam  

Địa chỉ: 415 Điện Biên Phủ, 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại:08 3512 5980

4.Đại học Quốc tế Hồng Bàng  

Địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, 15, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại:08 3512 9303

5.Trường Mầm Non Quốc Tế KindyCity

Địa chỉ: P.15, Q.BT, 31/3 Điện Biên Phủ, Hồ Chí Minh
Điện thoại:08 3514 0208