Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Website muanhanh.com cung cấp dịch vụ quảng cáo sản phẩm, dịch vụ cho đối tác và khách hàng. Khi khách hàng gửi thông tin liên hệ, chúng tôi thể yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin như: họ tên, số điện thoại, email, đơn vị, địa chỉ khách hàng. Website sử dụng các thông tin này để tư vấn thông tin và hỗ trợ khách hàng trong quá trình cung cấp dịch vụ.
Khách hàng nếu phát hiện một bên thứ ba có những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng , vui lòng thông báo để chúng tôi có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
- Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng;
- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và website
- Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
- Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại muanhanh.com
- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

-  Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của muanhanh.com.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Mua Nhanh 
Địa chỉ: N11.03 Happy Valleys - Lê Văn Thiêm - Tân Phong - Quận 7 - TPHCM
Hotline: 0938869115
Email: admin@muanhanh.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

- Khách hàng có quyền yêu cầu muanhanh.com cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân..
- Khách hàng có quyền gửi khiếu nại đến website muanhanh.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng, tùy theo mức độ muanhanh.com sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Thông tin cá nhân của khách hàng trên website được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của website. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, muanhanh.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
- Chúng tôi yêu cầu khách hàng khi liên hệ cần cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan đến hoạt động giao dịch giữa hai bên và chịu trách nhiệm về những thông tin này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi liên hệ ban đầu là không chính xác.