TOP 5 CLB BIDA ĐẸP NHẤT QUẬN 9

TOP 5 CLB BIDA ĐẸP NHẤT QUẬN 91/ CLB Billiards Lê Hạnh
Địa chỉ: 65-67, Tân Lập 2 Phường Hiệp Phú, Quận 9
Số điện thoại:08 37305991

2/ CLB Bida Hoàng Vũ
Địa chỉ: 34A-36, Lã Xuân Oai ,Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9
Số điện thoại:08 37360760

3/ Bida Anh Tư
Địa chỉ: 148, Đường Số 2 ,Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9
Số điện thoại:01228776595

4/ Cà Phê - Bida Việt Phố
Địa chỉ: Dương Đình Hội ,Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9

5/ Cafe Billiards X.Men
Địa chỉ: 99 Đình Phong Phú ,Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9

Số điện thoại:0934867115