TOP 5 ĐỊA ĐIỂM MASSAGE TỐT NHẤT QUẬN 11

TOP 5 ĐỊA ĐIỂM MASSAGE TỐT NHẤT QUẬN 11


1/ Spa  P&T
Địa chỉ: 1456F, Đường 3 Tháng 2, Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 094 211 00 79

2/ Mandala Spa
Địa chỉ: 1372, Đường 3 Tháng 2, Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh
Điện thoại:08 6264 1638

3/ Spa Hoa Nguyệt Quế
Địa chỉ: 32/60 Ông Ích Khiêm , Phường 14, Quận 11, Hồ Chí Minh
Điện thoại:08 3862 1761

4/ Hair Salon & Spa May Lưu
Địa chỉ: 46-48, Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Hồ Chí Minh
Điện thoại:08 3963 3501

5/ Spa Thiên Nhiên
Địa chỉ: 69 Tân Khai, 4, 11, Hồ Chí Minh
Điện thoại:08 3956 2184