TOP 5 NHÀ HÀNG NGON NHẤT QUẬN 11

TOP 5 NHÀ HÀNG NGON NHẤT QUẬN 11


1/ Nhà Hàng Tân Lạc Viên
Địa chỉ: 1191 3 Tháng 2, 6, 11, Hồ Chí Minh
Điện thoại:08 3855 0977

2/ Nhà Hàng Lẩu Cá Đại Thống
Địa chỉ: 182, Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh
Điện thoại:08 3962 9898

3/ Nhà Hàng Buffet Sea
Địa chỉ: 184 Lê Đại Hành, 15, 11, Hồ Chí Minh
Điện thoại:08 3962 1148

4/ Nhà Hàng Pizza Hut
Địa chỉ: 45 Ông Ích Khiêm, 10, 11, Hồ Chí Minh
Điện thoại:08 3963 0076

5/ Nhà Hàng Ngọc Lan
Địa chỉ: 293 Lý Thường Kiệt, 15, 11, Hồ Chí Minh

Điện thoại:08 3865 0921