TOP 5 NHÀ HÀNG NHẬT NGON NHẤT QUẬN TÂN PHÚ

TOP 5 NHÀ HÀNG NHẬT NGON NHẤT QUẬN TÂN PHÚ


The Sushi Bar
Địa chỉ: Đường C - Bắc, Tân Phú, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 5411 0084

... ĐANG CẬP NHẬT