TOP 5 NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI ĐẸP NHẤT QUẬN 9

TOP 5 NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI ĐẸP NHẤT QUẬN 9


1/ Hoa Viên Thủy Tiên
Địa chỉ: 50/32 Lò Lu, P. Trường Thanh, Quận 9, TP. HCM

2/ Cát Đằng
Địa chỉ: 99 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. HCM

3/ Minh Phú
Địa chỉ: 146 Lê Văn Việt Tăng, P. Nhơn Phú B, Quận 9, TP. HCM

4/ Hoa Viên 354
Địa chỉ180 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. HCM

5/Châu Long

Địa chỉ: 5 Đường 182 Lã Xuân Oai, P. Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. HCM