TOP 5 QUÁN KARAOKE HAY NHẤT QUẬN THỦ ĐỨC

TOP 5 QUÁN KARAOKE HAY NHẤT QUẬN THỦ ĐỨC

1/ Karaoke Ấn Tượng
Địa chỉ: 21 Dân Chủ, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Điện thoại:08 2246 7328
... ĐANG CẬP NHẬT