TOP 5 TIỆM NAILS TỐT NHẤT QUẬN 11

TOP 5 TIỆM NAILS TỐT NHẤT QUẬN 11


1/ Tiệm Nail Sắc Màu
Địa chỉ: 167 Hàn Hải Nguyên ,Phường 2, Quận 11 ,Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0908873382

2/ Nail Salon Ci
Địa chỉ: 110 Lãnh Binh Thăng Phường 13, Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:08 35031257

3/ Thế Giới Nails
Địa chỉ: 182 3 Tháng 2 ,Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:08 38658795

4/ Nails Care Phón
Địa chỉ: 216 Hàn Hải Nguyên ,Phường 9, Quận 11 ,Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:08 39606031

5/ Tiệm Nail Cẩm Tú
Địa chỉ: 135 Lạc Long Quân ,Phường 3, Quận 11 ,Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:0908568788