TOP 5 TRUNG TÂM TIẾNG ANH TỐT NHẤT QUẬN 6

TOP 5 TRUNG TÂM TIẾNG ANH TỐT NHẤT QUẬN 61/Trung tâm Ngoại ngữ Âu Úc Mỹ
Địa chỉ: 368 Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6, Tp.HCM.
Điện thoại: (08)38 172 379 - (08)38 172 380
Website: www.auucmyschool.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/AnhVanAuUcMy

2/Trung Tâm Ngoại Ngữ Alpha
Địa chỉ: 50, Hậu Giang Phường 2, Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh

3/Anh Văn Hội Việt Mỹ
Địa chỉ: 61 Bà Hom, Quận 6

4/Trung Tâm Anh Ngữ Triển Vọng
Địa chỉ: 918, Đường Hậu Giang, Phường 12, Quận 6
Điện Thoại: 090 386 36 31

5/Trường Anh Ngữ Liên Việt
Địa chỉ: 737-739, Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6
Điện thoại: 08 3969 8125